İnternetin Getirdiği Fırsat ve Faydalar

İnternet teknolojilerinin gelişmesi insanların birbiriyle olan iletişimini kolaylaştırırken, birçok yenilikleri de beraberinde getirmiştir. İnternet, haberleşmeden bilgi paylaşımına, habercilikten medyaya, tanıtım ve reklamdan seyahat ve tatile, kamu hizmetlerinden bankacılık ve ticarete, eğlenceden sosyal ilişkiler ve kültürler arası etkileşime, çevre ve sağlıktan eğitime ve günlük yaşamı ilgilendiren pek çok alanda olumlu getiriler ve yenilikleri hayatımıza getirmiştir.

İnternet birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilme, insanları duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme ve dijital platformda oluşturduğu sosyal arkadaşlıklar ile iletişim kurma olanağı sağlamıştır. İnternetin sağladığı fırsatları ana başlıklarla şoyle sıralamak mümkündür:

  • Güncel Haber ve Bilgi Sağlama: İnternetin dünyada en büyük etkisi, bilgiye ve habere anında ulaşma imkânı sunmasıdır. Oyle ki, İnternet sayesinde dünyanın en ücra koşesinde dahi gelişmelerden anlık haberdar olmak mümkündür. Hatta herkesin bir muhabir gibi gelişmeleri paylaşma imkânı bulunmaktadır.
  • Gorüş ve Bilgi Paylaşma: İnternetin onemli ozelliklerinden birisi, kişinin herhangi bir olay ya da kişiye dair gorüşünü aktarabileceği platformlara sahip olmasıdır. Blog, web sayfası ya da sosyal ağ hesabı gibi araçlarla kişinin kendi hakkında bilgi paylaşma ya da gorüş bildirme imkânı bulunmaktadır.
  • Zaman ve Mekândan Bağımsız, Eş zamanlı ve Eş Zamansız İletişim Sağlama: İnternet, kişiler arasında çoklu ve interaktif iletişim imkânı getirmiştir. İletişimin ucuz ve hızlı olması, insanların sosyal hayatlarını yeniden biçimlendirmelerini gerektirmiştir.
  • Ekonomik ve Hızlı Haberleşmeye Olanak Sağlama: İnternetin ozellikle endüstriyel alanda getirdiği onemli bir avantaj, maliyeti çoğu kez sıfırlayan haberleşme yontemidir. Hayatın ekonomiyle ilgili her alanında bu hız ve maliyet düşüşü kendini gostermiş, ekonomik hayatın merkezine de internetin oturduğu gorülmüştür.
  • Gorsel ve İşitsel Oğelerle İletişim Kalitesini Artırma: İnternetin getirdiği iletişim ve paylaşım imkânı, gorsel ya da gorüntülü unsurları da barındırmaktadır. Bu ozellik, ilişkilerin, alışverişin, çalışma hayatının hatta eğitimin içeriğinin de yeniden şekillenmesi sonucunu doğurmuştur.