Erişim Engelleme Kararlarına İtiraz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen idari tedbir kararlarına itiraz başvurusu, E-devlet üzerinden yapılabileceği gibi, posta yolu ile veya elden teslim edilmek suretiyle Kuruma hitaben yazılacak ıslak imzalı dilekçe ile de yapılabilmektedir.

Dilekçe ile yapılacak başvurularda; alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesi ile birlikte gerçek kişi başvuru yapıyorsa nüfus cüzdanının onaylı suretinin, tüzel kişi başvuru yapıyorsa başvurana ilişkin imza sirkülerinin dilekçenin ekinde yer alması gerekmektedir.

Site sahiplerinin E-devlet üzerinden yapacakları itiraz başvurularında, alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesini ve tüzel kişi adına başvuru yapılıyorsa başvurana ilişkin imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir.

Erişim engelleme kararı bulunup bulunmadığını sorgulamak için tıklayın.

E-devlet üzerinden itiraz başvurusu yapmak için tıklayın.