Güvenlik Kodu
Genel Açıklamalar
 • Yapılan sorgulamalarda gösterilen bilgiler İnternet'teki açık kaynaklar kullanılarak elde edilmektedir.
 • İnternet'in doğası gereği açık kaynaklar kullanılarak elde edilen bu bilgilerin güncelliği ve doğruluğu taahhüt edilemez.
 • Elde edilen bilgilerin bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Sorgulama için whois.icann.org, iplocation.net, whois.domaintools.com, whois.net, viewdns.info gibi açık kaynaklar da kullanılabilir.
 • İdari tedbir kararı uygulanan internet adreslerinin içerik ve alan adı sahipliğinin değişmesi durumunda kuruma başvuruda istenecek belgeler:
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hitaben yazılacak ıslak imzalı başvuru dilekçesi
  • Alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesi
  • Tüzel kişi başvurusunda başvurana ilişkin imza sirküleri
  • Gerçek kişi başvurusunda nüfus cüzdan sureti
  • (NOT: Kuruma hitaben yazılacak dilekçenin posta yolu ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.)
btk
güvenli web
Güvenli İnternet Hizmeti
ihbarweb