Güvenlik Kodu
Bazı İnternet Siteleri için İçerik Şikâyet Süreçleri ve İletişim Bilgileri
Genel Açıklamalar
 • Yapılan sorgulamalarda gösterilen bilgiler İnternet'teki açık kaynaklar kullanılarak elde edilmektedir.Bu nedenle getirilmesi zaman alabilir.
 • İnternet'in doğası gereği açık kaynaklar kullanılarak elde edilen bu bilgilerin doğruluğu taahhüt edilemez.
 • Bu sebeple elde edilen bilgilerin doğruluğunun bu husus göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Yapılan sorgulamalar sonucunda elde edilen bilgilerin çıktısı alınabilir.
 • İdari tedbir kararı uygulanan internet adreslerinin içerik ve alan adı sahipliğinin değişmesi durumunda kuruma başvuruda istenecek belgeler:
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hitaben yazılacak ıslak imzalı başvuru dilekçesi
  • Alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesi
  • Tüzel kişi başvurusunda başvurana ilişkin imza sirküleri
  • Gerçek kişi başvurusunda nüfus cüzdan sureti
  • (NOT: Kuruma hitaben yazılacak dilekçenin posta yolu ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.)
btk
güvenli web
Güvenli İnternet Hizmeti
ihbarweb